اخبار و اطلاعیه ها

ریاست

  

                     ملاقات حضوري دانشجويان محترم 
                     با جناب آقای دکتر قدرت الله خیاطیان   

                     ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان سمنان

                     روزپنجشنبه از ساعت10 الي11 و اساتيد و کارکنان گرانقدر

                     همان روز از ساعت11 الي12 در دفتر رياست دانشگاه امکان‌پذير مي‌باشد.

           

ارتباط با دانشگاه

ریاست استان: semnan.raees.ostan@pnu.ac.ir

حراست استان:  herasat.semnan@gmail.com

نظارت و ارزیابی استان : semnan.nezarat@pnu.ac.ir

روابط عمومی استان : pnu.semnan@gmail.com

تلفن گویا دانشگاه پیام نور استان سمنان : 3347263 -0231

فکس : 3321774 - 0231  

:: دانشگاه پیام نور استان سمنان